Przywrócić z odchłani zapomnienia
Pamięci architekta Adama Henrycha i jego rodziny

Ludwik Stanisław Henrych

ca 1845-55 kancelista Sądu Policji Poprawczej wydz. Piotrkowskiego
1855-60 p.o. podpisarza Sądu Pokoju okręgu Sieradzkiego; mianowany 16.09.1855 r.
1860 - ca 1875 pisarz Sądu Pokoju w Warcie; mianowany 3 (15).02.1861?
ca 1876-77 - ca 79 sekretarz hipoteczny w Turku

Rocznik Urzędowy na rok 1856 str. 415
SĄDY POKOJU.
W GUBERNII WARSZAWSKIEJ.
23. Okręgu Sieradzkiego (w Sieradzu).
Sędziowie Pokoju: Grodziecki Tadeusz.
— Siemiątkowski Józef,
— Załuskowski Erazm.
Podsędek, R. H. Biernacki Józef.
Pisarz, Mizgier Józef.
Podpisarz, Henrych Ludwik.
Rejent, Sulkowski Jan.
Obrońcy: Stokowski Józefat.
— Klotz Alexander.
Komornik, Sakowski Jan, Kom. Tryb.


Sądownictwo w Królestwie Polskiem, Magistratury Sądowe, Ich Skład i Etat Płacy. Dla użytku urzędowego w roku 1856. str. 71
SĄDY POKOJU.
23. Okręgu Sieradzkiego, (w Sieradzu.)
Sędziowie pokoju:
Grodzicki Tadeusz, Mag. Pr., sł. od r. 1849.
Siemiątkowski Józef, sł. od r. 1849.
Załuskowski Erazm, sł. od r. 1852.
Podsędek, R. h. Biernacki Józef Grzegorz s. Pawła,
od r. 1852, sł. od 1826.
Pisarz, Mizgier Jan s. Fran., od r. 1852, sł. od 1840.
Podpisarz, Henrych Ludwik od r. 1855, sł. od 1846.
Regent, Sulkowski Jan od r. 1848 sł. od 1840.
Obrońcy:
------ Stokowoki Józef s. Macieja, od r. 1843, sł. ud 1842. (przekreślone)
Klotz Alexander, od 1855.
Komornik, Sakowski Jan, Kom. Tryb.
Sądownictwo w Królestwie Polskiem, Magistratury Sądowe, Ich Skład i Etat Płacy. Dla użytku urzędowego w roku 1857 str. 72

SĄDY POKOJU.
23. Okręgu Sieradzkiego, (w Sieradzu.)
Sędziowie pokoju:
Grodzicki Tadeusz, Mag. Pr., sł. od r. 1849.
Siemiątkowski Józef, sł. od r. 1849.
Załuskowski Erazm, sł. od r. 1852.
Podsędek, R. h. Biernacki Józef Grzegorz s. Pawła,
od r. 1852, sł. od 1826.
Pisarz, Mizgier Jan s. Fran., od r. 1852, sł. od 1840.
Podpisarz, Henrych Ludwik od r. 1855, sł. od 1846.
Regent, Sulkowski Jan od r. 1848 sł. od 1840.
Obrońcy:
Klotz Alexander, od 1855.
Masłowski Andrzej, od r. 1856.
Komornik, Sakowski Jan, Kom. Tryb.
Rocznik Urzędowy na rok 1858 str. 373
SĄDY POKOJU.
W GUBERNII WARSZAWSKIEJ.
23. Okręgu Sieradzkiego (w Sieradzu).
Sędziowie Pokoju: Grodzicki Tadeusz.
                          — Siemiątkowski Józef.
                          — Załuskowski Erazm.
Podsędek, R. H. Biernacki Józef.
Pisarz, Mizgier Jan.
Podpisarz, Henrych Ludwik.
Rejent, Sulkowski Jan.
Obrońcy: Klolz Alexander.
           — Masłowski Andrzej.
Komornik, Sakowski Jan. Kom. Tryb.
Rocznik Urzędowy na rok 1859 str. 379
SĄDY POKOJU.
W GUBERNI WARSZAWSKIEJ.
23. Okręgu Sieradzkiego (w Sieradzu).
Sędziowie pokoju: Grodzicki Tadeusz.
                            - Siemiątkowski Józef.
                            - Załuskowski Erazm.
Podsędek, R. H. Biernacki Józef.
Pisarz, A. K. Mizgier Jan.
Podpisarz, Henrych Ludwik.
Rejent, Sulkowski Jan.
Obrońcy: Klotz Alexander.
              - Masłowski Andrzej.
Komornik, Sakowski Jan, Kom. Tryb.
Sądownictwo w Królestwie Polskiem, Magistratury Sądowe, Ich Skład i Etat Płacy. Dla użytku urzędowego w roku 1859 str. 72
SĄDY POKOJU.
23. Okręgu Sieradzkiego, (w Sieradzu.)
Sędziowie pokoju:
Grodzicki Tadeusz, Mag. Pr., sł. od r. 1849.
Siemiątkowski Józef, sł. od r. 1849.
Załuskowski Erazm, sł. od r. 1852.
Podsędek, R. H. Biernacki Józef Grzegorz s. Pawła,
od r. 1852, sł. od 1826.
Pisarz, A. K. Mizgier Jan s. Fran., od r. 1852, sł. od 1840.
Podpisarz, Henrych Ludwik s. Ludwika od r. 1855, sł. od 1846.
Regent, Sulkowski Jan od r. 1848 sł. od 1840.
Obrońcy:
Klotz Alexander, od 1855.
Masłowski Andrzej, od r. 1856.
Komornik, Sakowski Jan, Kom. Tryb.
Rocznik Urzędowy na rok 1860 str. 381
SĄDY POKOJU.
23. Okręgu Sieradzkiego, (w Sieradzu.)
Sędziowie pokoju:
Grodzicki Tadeusz.
Siemiątkowski Józef.
Załuskowski Erazm.
Podsędek, R. H. Biernacki Józef.
Pisarz, A. K. Mizgier Jan.
Podpisarz, Henrych Ludwik.
Regent, Sulkowski Jan.
Obrońcy.
Klotz Alexander.
Masłowski Andrzej.
Komornik, Sakowski Jan, Komornik Trybunału.
Sądownictwo w Królestwie Polskiem, Magistratury Sądowe, Ich Skład i Etat Płacy. Dla użytku urzędowego w roku 1862 str. 73

SĄDY POKOJU W GUBERNI WARSZAWSKIEJ
20. Okręgu Wartskiego, (w Warcie).
Sędziowie Pokoju:
Zaborowski Alexander, od r. 1849.
Skolimowski Cyprian, od r. 1851.
Walewski Stanisław, od 1857.
Podsędek, Grabowski Wilhelm s. Hippolita od r. 1860, sł. od 1846.
Pisarz, Henrych Ludwik s. Ludwika, od r. 1860, sł. od 1845.
Podpisarz, Bromski Julian, s. Jana, od r. 1860, sł. od 1839.
Regent, Szelążek Andrzej s. Alber. od r. 1849 sł. od 1839.
Obrońcy:
Plichtowski Jan, s. Francisz. od r. 1845, sł. od 1834
Chodyński Adam s. Feliksa, od 1856, sł. od 1849.
Bieliński Cezariusz od r. 1861.
Komornik, Medyński Józef, s. Antoniego, od r. 1839, sł. od 1836.
Rocznik Urzędowy na rok 1863 str. 336
SĄDY POKOJU W GUBERNI WARSZAWSKIEJ
20. OKRĘGU WARTSKIEGO (w Warcie).
Sędziowie Pokoju:
Zaborowski Alexander.
Skolimowski Cyprian.
Walewski Stanisław.
Podsędek, Grabowski Wilhelm.
Pisarz, Henrych Ludwik.
Podpisarz, Bromski Julian.
Rejent, Szelążek Andrzej.
Obrońcy:
Plichtowski Jan.
Chodyński Adam.
Bieliński Cezaryusz.
Komornik, Medyński Józef.


Sądownictwo w Królestwie Polskiem, Magistratury Sądowe, Ich Skład i Etat Płacy. Dla użytku urzędowego w roku 1863 str. 74
SĄDY POKOJU W GUBERNI WARSZAWSKIEJ
20. Okręgu Wartskiego, (w Warcie).
Sędziowie Pokoju:
Zaborowski Alexander, od r. 1849.
Skolimowski Cyprian, od r. 1851.
Walewski Stanisław, od 1857.
Podsędek, Grabowski Wilhelm s. Hippolita od r. 1860, sł. od 1846.
Pisarz, Henrych Ludwik s. Ludwika, od r. 1860, sł. od 1845.
Podpisarz, Bromski Julian, s. Jana, od r. 1860, sł. od 1839.
Regent, Szelążek Andrzej s. Alber. od r. 1849, sł. od 1839.
Obrońcy:
Plichtowski Jan, s. Francisz. od r. 1845, sł. od 1834.
Chodyński Adam s. Feliksa, od 1856, sł. od 1849.
Bieliński Cezarjusz od r. 1861.
Komornik, Medyński Józef s. Antoniego, od r. 1839, sł. od 1836.
Rocznik Sądowy na rok 1864 str. 76
SĄDY POKOJU W GUBERNI WARSZAWSKIEJ.
20. Okręgu Wartskiego (w Warcie).
Sędziowie Pokoju:
Zaborowski Alexander, od r. 1849.
Skolimowski Cyprian, od r. 1851.
Walewski Stanisław, od 1857.
Podsędek, Grabowski Wilhelm s. Hippolita od r. 1860, sł. od 1846.
Pisarz, Henrych Ludwik s. Ludwika, od r. 1860, sł. od 1845.
Podpisarz, Bromski Julian s. Jana, od r. 1860, sł. od 1839.
Regent, Stokowski Józef s. Macieja, od r. 1858, sł. od 1842.
Obrońcy:
Plichtowski Jan s. Frańczisz. od r. 1845, sł. od 1834
Chodyński Adam s. Feliksa, od r. 1856, sł. od 1849
Bieliński Cezarjusz, od r. 1861.
Komornik, Medyński Józef s. Antoniego, od r. 1839, sł. od 1836.
Rocznik Sądowy na rok 1865 str. 76
SĄDY POKOJU W GUBERNI WARSZAWSKIEJ.
20. Okręgu Wartskiego (w Warcie).
Sędziowie pokoju:
Zaborowski Alexander, od r. 1849.
Skolimowski Cypryan, od r. 1851.
Walewski Stanisław, od 1857.
Podsędek, Grabowski Wilhelm s. Hippolita od r. 1860, sł. od 1846.
Pisarz, Henrych Ludwik s. Ludwika, od r. 1860, sł. od 1845.
Podpisarz, Bromski Julian s. Jana, od r. 1860, sł. od 1839.
Regent, Stokowski Józef s. Macieja, od r. 1858, sł. od 1842.
Obrońcy:
Plichtowski Jan s. Frańczisz. od r. 1845, sł. od 1834
Chodyński Adam s. Feliksa, od r. 1856, sł. od 1849
Bieliński Cezarjusz, od r. 1861.
Komornik, Medyński Józef s. Antoniego, od r. 1839, sł. od 1836.

Rocznik Sądowy na rok 1866 str. 97
SĄDY POKOJU W GUBERNII WARSZAWSKIEJ.
20. Okręgu Wartskiego (w Warcie).
Sędziowie pokoju:
Zaborowski Alexander, od r. 1849.
Skolimowski Cypryan, od r. 1851.
Walewski Stanisław, od 1857.
Podsędek, A. K. Mizgier Jan s. Frańciszka, od r. 1865, sł. od 1840.
Pisarz, Henrych Ludwik s. Ludwika, od r. 1860, sł. od 1845.
Podpisarz, Szatkowski Edward s. Józefa, od r. 1865, sł. od 1855.
Regent, Stokowski Józef s. Macieja, od r. 1858, sł. od 1842.
Obrońcy:
Plichtowski Jan s. Frańczisz. od r. 1845, sł. od 1834.
Bieliński Cezarjusz, od r. 1861, sł. od 1852.
Komornik, Medyński Józef s. Antoniego, od r. 1839, sł. od 1836, (suspendowany).


Rocznik Urzędowy na rok 1866 str. 406-407
SĄDY POKOJU W Gubernii Warszawskiej
20. OKRĘGU WARTSKIEGO (w Warcie).
Sędziowie Pokoju:
Zaborowski Alexander.
Skolimowski Cyprian.
Walewski Stanisław.
Podsędek, Mizgier Jan.
Pisarz, Henrych Ludwik.
Podpisarz, Szatkowski Edward.
Rejent, Stokowski Józef.
Obrońcy:
Plichtowski Jan.
Bieliński Cezarjusz.
Komornik, ...

Rocznik Sądowy na rok 1867 str. 97
SĄDY POKOJU.
20. Okręgu Wartskiego, (w Warcie).
Sędziowie pokoju:
Zaborowski Alexander, od r. 1849.
Skolimowski Cypryan, od r. 1851.
Walewski Stanisław, od 1857.
Podsędek, A. K. Mizgier Jan s. Frańciszka, od r. 1865, sł. od 1840.
Pisarz, Henrych Ludwik s. Ludwika, od r. 1860, sł. od 1845.
Podpisarz, Szatkowski Edward s. Józefa, od r. 1865, sł. od 1855.
Regent, Stokowski Józef s. Macieja, od r. 1858, sł. od 1842.
Obrońcy:
Plichtowski Jan s. Frańczisz. od r. 1845, sł. od 1834,
Bieliński Cezarjusz, od r. 1861, sł. od 1852.
Komornik, Medyński Józef s. Antoniego, od r. 1839, sł. od 1836, (suspendowany).

Rocznik Sądowy na rok 1868 str. 96
SĄDY POKOJU.
20. W Warcie.
Sędziowie pokoju:
Zaborowski Alexander, od r. 1849.
Skolimowski Cypryan, od r. 1851.
Walewski Stanisław, od 1857.
Podsędek, A. K. Mizgier Jan s. Frańciszka, od r. 1865, sł. od 1840.
Pisarz, Henrych Ludwik s. Ludwika, od r. 1860, sł. od 1845.
Podpisarz, Szatkowski Edward s. Józefa, od r. 1865, sł. od 1855.
Regent, Stokowski Józef s. Macieja, od r. 1858, sł. od 1842.
Obrońcy:
Plichtowski Jan s. Frańczisz. od r. 1845, sł. od 1834,
Bieliński Cezarjusz, od r. 1861, sł. od 1852.
Komornik, Filipowicz Franciszek s. Karola, od r. 1967, sł. od 1857.
Przewodnik Warszawski Informacyjno-Adressowy na Rok 1869 [...], str. 64
SĄDY POKOJU
20. w Warcie.
Sędziowie Pokoju: Zaborowski Alexander. — Skolimowski Cypryan.— Walewski Stanisław. Podsędek, A. K. Mizgier Jan. — Pisarz, Henrych Ludwik. Podpisarz, Szadkowski Edward. Rejent, Stokowski Józef. — Obrońcy: Plichlowski Jan. — Bieliński Cezaryusz. — Komornik, Filipowicz Franciszek.


Rocznik Sądowy na rok 1869 str. 96
SĄDY POKOJU
20. W Warcie.
Sędziowie pokoju:
Zaborowski Alexander, od r. 1849.
Walewski Stanisław, od 1857.
...............................
Podsędek, A. K. Mizgier Jan s. Franciszka, od r. 1865, sł. od 1840.
Pisarz, Henrych Ludwik s. Ludwika, od r. 1860, sł. od 1845.
Podpisarz, Szatkowski Edward s. Józefa, od r. 1865, sł. od 1855,
Regent, Stokowski Józef s. Macieja, od r. 1858 sł. od 1842.
Obrońcy:
Plichtowski Jan s. Frańcisz., od r. 1845, sł. od 1834,
Bieliński Cezarjusz, od r. 1861, sł. od 1852.
Komornik, Filipowicz Franciszek s. Karola, od r. 1807, sł. od 1857.
Przewodnik Warszawski Informacyjno-Adressowy na Rok 1870 [...], str. 39
SĄDY POKOJU.
20. w Warcie: Podsędek, A. K. Mizgier Jan. — Pisarz, Henrych Ludw. — Ppisarz, Szadkowski Edw. — Regent, Stokowski Józef. Obrońca: Bieliński Cezary. — Komornik, Pawłowski Julijan.


Rocznik Sądowy na rok 1870 str. 96
SĄDY POKOJU
20. W Warcie.
Sędziowie pokoju:
Zaborowski Alexander, od r. 1849.
Walewski Stanisław, od 1857.
Królikowski Kazimierz, od r. 1869.
Podsędek, A. K. Mizgier Jan s. Franciszka, od r. 1865, sł. od 1840.
Pisarz, Henrych Ludwik s. Ludwika, od r. 1860, sł. od 1845.
Podpisarz, Szatkowski Edward s. Józefa, od r. 1865, sł. od 1855.
Regenci: Stokowski Józef s. Macieja, od r. 1858 sł. od 1842, (w Warcie).
Plichtowski Jan s. Frańciszka, od r. 1869, sł. od 1834, (w Turku).
Obrońcy:
Bieliński Cezarjusz, od r. 1861, sł. od 1852.
Komornik, Pawłowski Juljan, od r. 1869.


ПАМЯТНАЯ КНИЖКА КАЛИШСКОЙ ГУБЕРНIИ НА 1870 ГОД. str. 52


Przewodnik Warszawski Informacyjno-Adressowy na Rok 1871 [...], str. 86
SĄDY POKOJU.
20. w Warcie: Podsędek, A. K. Mizgier Jan. — Pisarz, Henrych Ludw. — Ppisarz, Szadkowski Edw. — Regent, Stokowski Józef. Obrońca: Bieliński Cezary. — Komornik, Rudolf Eugenjusz.


Rocznik Sądowy na rok 1871 str. 96

SĄDY POKOJU
20. W Warcie.
Sędziowie pokoju:
Zaborowski Alexander, od r. 1849.
Walewski Stanisław, od 1857.
Królikowski Kazimierz, od r. 1869.
Podsędek, A. K. Mizgier Jan s. Frańciszka, od r. 1865, sł. od 1840.
Pisarz, Henrych Ludwik s. Ludwika, od r. 1860, sł. od 1845.
Podpisarz, Szatkowski Edward s. Józefa, od r. 1865, sł. od 1855.
Regenci: Stokowski Józef s. Macieja, od r. 1858 sł. od 1842, (w Warcie).
Plichtowski Jan s. Frańciszka, od r. 1869, sł. od 1834, (w Turku).
Obrońcy:
Bieliński Cezarjusz, od r. 1861, sł. od 1852.
......................................................................
Komornik, Rudolf Eugeniusz, od r. 1870, sł. od 1862


ПАМЯТНАЯ КНИЖКА КАЛИШСКОЙ ГУБЕРНIИ НА 1871 ГОД. str. 58
Rocznik Sądowy na rok 1872 str. 100-101
SĄDY POKOJU
20. W Warcie.
Sędziowie pokoju:
Zaborowski Alexander, od r. 1849.
Walewski Stanisław, od 1857.
Królikowski Kazimierz, egz. kl.2 w., od r. 1869.
Podsędek, Kuszkowski Teodor s. Stanisława, egz. w., od r. 1871, sł. od 1859.
Pisarz, Henrych Ludwik s. Ludwika, od r. 1860, sł. od 1845.
Podpisarz, Szatkowski Edward s. Józefa, egz. n., od r. 1865, sł. od 1855.
Regenci:
Stokowski Józef s. Macieja, egz. kl. 2 n., od r. 1858 sł. od 1842, (w Warcie).
Plichtowski Jan s. Frańciszka, egz. kl. 2 n., od r. 1869, sł. od 1834, (w Turku)
Obrońcy:
Bieliński Cezarjusz, od r. 1861, sł. od 1852.
Szałowicz Edward s. Antoniego, egz. kl. 2 w., (XV), od r. 1871, sł. od 1837.
Komornik, Rudolf Eugeniusz s. Józefa, od r. 1870, sł. od 1862.


ПАМЯТНАЯ КНИЖКА КАЛИШСКОЙ ГУБЕРНIИ НА 1872 ГОД. str. 64


Rocznik Sądowy na rok 1873 str. 100-101
SĄDY POKOJU
20. W Warcie.
Sędziowie pokoju:
Zaborowski Alexander, od r. 1849.
Walewski Stanisław, od 1857.
Królikowski Kazimierz, egz. kl.2 w., od r. 1869.
Podsędek, Wolski Aleksander s. Ruperta, mag. pr. i adm., od. r. 1872, sł. od 1862.
Pisarz, Henrych Ludwik s. Ludwika, od r. 1860, sł. od 1845.
Podpisarz, Szatkowski Edward s. Józefa, egz. n., od r. 1865, sł. od 1855.
Regenci: Stokowski Józef s. Macieja, egz. kl. 2 n., od r. 1858 sł. od 1842, (w Warcie).
Plichtowski Jan s. Frańciszka, egz. kl. 2 n., od r. 1869, sł. od 1834, (w Turku).
Obrońcy:
Masłowski Andrzej s. Antoniego, od r. 1856.
............
Komornik, Rudolf Eugeniusz s. Józefa, od r. 1870, sł. od 1862.

Rocznik Sądowy na rok 1874 str. 105
SĄDY POKOJU
20. W WARCIE.
Sędziowie pokoju:
Walewski Stanisław, od 1857.
Gorczycki Cyprian, od r. 1864.
Królikowski Kazimierz, egz. kl.2 w., od r. 1869.
Podsędek, Stokowski Włodzimierz s. Józefa, od r. 1873, sł. od 1850.
Pisarz, Henrych Ludwik s. Ludwika, od r. 1860, sł. od 1845.
Podpisarz, Szatkowski Edward s. Józefa, egz. n., od r. 1865, sł. od 1855.
Regenci:
Stokowski Józef s. Macieja, egz. kl. 2 n., od r. 1858 sł. od 1842, (w Warcie).
Plichtowski Jan s. Frańciszka, egz. kl. 2 n., od r. 1869, sł. od 1834, (w Turku).
Obrońcy:
Masłowski Andrzej s. Antoniego, od r. 1856.
............
Komornik, Rudolf Eugeniusz s. Józefa, od r. 1870, sł. od 1862.

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja