Przywrócić z odchłani zapomnienia
Pamięci architekta Adama Henrycha i jego rodziny

Helena Henrych

Dziennik Urzędowy Woiewodztwa Kaliskiego.1817 nr 31 + dod. 5.08.1817
Kommissyą Woiewodztwa Kaliskiego.
W przekonaniu, że krewni, iako też i rodzice, którzy oddaiąc swe córki na pensye płci żeńskiej w mieście Kaliszu, z pociechą dowiedzą się o ich postępkach w naukach, Kommissyą Wojewódzka nie omieszkuje uwiadomić interessowane familie, że w dniu 17. Lipca b. r. odbył się Popis publiczny na pensyi u JPani Gaulier, w którym to dniu następnie wymienione Panny z powodu odniesionych z nauk korzyści odebrały nagrodę, i na publiczną zasłużyły sobię pochwałę, iako to:
Otrzymały No grody :
z KLASSY I.
l) Domicella Wiesiołowska kokardę lilia.
2) Emilia Lange - - - - lilia,
3) Klara Werteszycka - - - lilia,
Posunięte zostały z Klassy I. do II.
l) Chrystoforów Anna;
2) Henrych Helena;
3) Janiszewska Michalina;
4) Lange Dorota;
5) Locci Magdalena;
6) Modlińska Barbara;
7) Szarzyńska Marianna;
Otrzymały nagrody:
z KLASSY II.
l) Joanna Bogusławska kokardę białą;
2) Antonina Sękowska - białą;
3) Teodora Locci - - białą;
4) Józefa Glotz - - białą;
5) Antonina Bieńkowska — bialą z lilią;
6) Olimpia Chrystoforów — białą z lilią;
7) Józefą Niniewska — białą z lilią;
8) Maryanna Dobrska — lilia
Posunięte zostały z Klassy II. do III.
l) Teressa Goczałkowska;
2) Pulcherya Janowska;
3) Konstancya Jaszewska;
4) Romana Trzcińska;
5) Xawera Grabowska.
Działo się w Kaliszu dnia 22 Lipca 1817.
Za Prezesa:
Kommissarz Wydziału Administracyjnego,
Kowalski
Dziewulski, S. G.
 Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego. 1855, nr 278 str. 2186
(N. D . 6712) Patron przy Trybunale Cywilnym I. Jnstancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości; iż Helena z Henrychów Wysocka wdowa, po Emeryku Wysockim Rejencie Okręgu Radomskiego, w mieście Radomsku zamieszkała, otrzymawszy w dniu 18 (30) Listopada 1855 r. za Nr. 618j1652 wyrok Trybunału Kaliskiego, upoważnający ją do wydania obwieszczeń w pismach publicznych, i zawieszenia ich w właściwych miejscach, względem zamieszczonego żądania wykreślenie kaucyi wilości rsr. 450. na dobrach Kietlinie z Okręgu Radomskiego w dziale IV. pod N. 11. za tymże niegdy Emerykiem Wysockim jako Rejentem Okręgu Radomskiego zapisanej, wzywa wszystkie strony interessowane, aby oppozycye swe
przeciw wspomnionemu wykreśleniu, albo na mocy Wyroku pretenssye do rzeczonego Erneryka Wysockiego, zasądzającego, albo też na zasadzie pozwu o takowe wydanego, ugrutowane, w przeciągu 3ch miesięcy od daty ostatniego zawieszenia niniejszego obwieszczenia w księdze wieczystej dóbr Kietlina przez zapisanie. Ostrzeżenia lub zrobienie stosownego kroku wnieśli, gdyż po upływie tego terminu, uczyniony zostaje wniosek o wydanie wyroku wykreślenie to nakazującego.

Kalisz d. 24 Listop. (6 Grud.) 1855 r.
Gowarzewski. 

WYSOCKI Walerian (Walery) Wojciech (1835-1907) – artysta-śpiewak, pedagog. Ur. 4 VI 1835 w Radomsku, s. Emeryka (rejenta) i Heleny z Henryków małżonków Wysockich. Ukończył Męskie Gimnazjum Rządowe w Piotrkowie. Rozpoczął pracę w Warszawie w służbie rządowej, którą porzucił na rzecz nauki w szkole przy Operze Warszawskiej. Należał do chórów Teatru Wielkiego. Karierę śpiewaka basowego rozpoczął w 1861 w Odessie na scenie Opery Włoskiej. W 1862 wyjechał do Włoch, uczył się u Francesca Lampertiego oraz w Mediolanie u Achillesa Bessi. W 1863 występował w Rovigo (Teatr Regio) i Turynie (Teatr Rossini), w 1864 w Rzymie, Ankonie, Bolonii, Kolonii i Wrocławiu, w 1865 we Florencji, Mediolanie, Bielli, Casale, Palermo i Sewilli, w 1866 w Genui, Florencji, Mediolanie (Teatr Carcano), Trieście, w 1867 w Trieście, w 1868 w Turynie i Mediolanie (Teatr la Scala). Przyjeżdżał też na koncerty do kraju, m.in. w V 1867 śpiewał w Warszawie, w II 1868 w Poznaniu, w III i IV 1868 w Krakowie. W 1868 za-kończył karierę sceniczną i założył we Lwowie szkołę śpiewu. Opracował własną metodę nauki śpiewu polegającą na doskonaleniu dykcji i umiejętnym stosowaniu oddechu. W l. 1885-1906 był profesorem lwowskiego konserwatorium. Uczył m. in.: Aleksandra Myszugę, Adama Didura, Janinę Korolewicz-Waydową, Irenę Bohussównę, Helenę Zboińską-Ruszkowską. Członek honorowy Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie. Zm. 5 X 1907 we Lwowie. Po jego śmierci utworzono fundację im. Walerego Wysockiego wspomagającą kształcenie utalentowanych i ubogich śpiewaków.

J. Reiss, Polscy śpiewacy i polskie śpiewaczki, Łódź 1948, s. 18; Wysocki Walery, pobrano 25 I 2017; AACz, Księga ur. parafii rzymskokatolickiej w Radomsku 1832-1837, sygn. KM 4958, akt 142/1835; „Dziennik Poznański” 1868, nr 93, s. 2; „Dziennik Warszawski” 1867, nr 94, s. 839; KWa 1863, nr 153, s. 750; 1907, nr 278, s. 5; „Tygodnik Ilustrowany” 1867, nr 403, s. 286.
Grzegorz Mieczyński
RADOMSZCZAŃSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY TOM I
POD REDAKCJĄ GRZEGORZA MIECZYŃSKIEGO str. 212
publikacja dostępna na: Publikacje – PTH Oddział w RadomskuTa strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja