Przywrócić z odchłani zapomnienia
Pamięci architekta Adama Henrycha i jego rodziny

Źródła


Czy wiesz kto to jest?  
Dziennik Białostocki 1933.10.19 nr 290
Dziennik Personalny 1920.02.14 R.1 Nr 5
Dziennik Personalny 1922.01.26 R.3 Nr 1  WBC  POLONA
Dziennik Personalny 1924.08.02 R.5, Nr 74
Dziennik Personalny 1925.05.17 R.6 Nr 54
Dziennik Powszechny 1835 nr 269
Dziennik Powszechny 1836 nr 31
Dziennik Powszechny 1836 nr 359 (28 grudnia)
Dziennik Powszechny Krajowy 1831 nr 203 z 25.07.131
Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiey 1837, nr 43 + dod.
Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiey 1838, nr 7 + dod 
Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiéy. 1838, nr 10 + dod.
Dziennik Urzędowy Gubernii Warszawskiej 1857, nr 4 + dod.
Dziennik Urzędowy Gubernii Warszawskiej 1859, nr 46   
Dziennik Urzędowy Gubernii Warszawskiej 1861, nr 20
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1835 nr 189 + dod.  JBC lub POLONA
Dziennik Urzędowy Woiewodztwa Kaliskiego:
1817 nr 31 + dod. z 5.08.1817
1820 nr 29 + dod. z 18.07.1820
1821 nr 31 z 31.07.1821
1821 nr 32 + dod.
1821 nr 34 + dod. z 21.08.1821
1821 nr 35 + dod.
1822 nr 39 + dod.
1828 nr 33 + dod. z 12.08.1828 Jan Henrych
1831 nr 5 z 1.02.1831  obrączka złota i sygnet z 9 diamentami
1831 nr 14 z 5.04.1831

1836 nr 47 + dod.   mylnie opisany jako 1936
1837 nr 5 + dod. (17/29 stycznia)
Dziennik Warszawski 1855 nr 304 
Dziennik Warszawski 1865 nr 269 
Dziennik Warszawski 1866 nr 174 + dod.  
Dziennik Warszawski 1869 nr 96  
Dziennik Warszawski 1869 nr 102
Dziennik Warszawski 1874 nr 7 
Dziennik Warszawski 1874 nr 72 
Dziennik Warszawski 1874 nr 115
Dziennik Warszawski 1875 nr 47 
Dziennik Warszawski 1875 nr 157

Dziennik Warszawski 1875 nr 262 
Dziennik Warszawski 1876 nr 10 
Dziennik Warszawski 1876 nr 18    
Encyklopedia staropolska/Towarzystwo przyjaciół muzyki w Kaliszu
Express Poranny nr 289, 18 października 1933
Gazeta Codzienna 1839 nr 2615

Gazeta Codzienna 1858, nr 106
Gazeta Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego 1823, nr 118 + dodatek
 
Gazeta Lwowska 1921 nr 53  
Gazeta Polska w Brazylji 1940 nr 22
Gazeta Polska w Brazylji 1940 nr 35 
Gazeta Polska w Brazylji 1940 nr 47 
Gazeta Poranna. 1839, nr 260
Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838, no 34  
Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848, no 38

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855, no 278   Helena z Henrychów Wysocka
Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859, nr 246
Gazeta Warszawska 1837, nr 91 (6 kwietnia)
Gazeta Warszawska 1837 nr 177 (5 lipca)
Gazeta Warszawska 1837 nr 228 (26 sierpnia)

Gazeta Sądowa Warszawska 1883 nr 35 
Julian Henrych w bazie Politechniki Charkowskiej  
Kalendarz techniczno budowlany na rok 1930-1931  
Koło Inżynierów Dróg i Mostów przy Stowarzyszeniu Techników Polskich w Warszawie 1924-1934  
Koło Inżynierów Dróg i Mostów przy Stowarzyszeniu Techników Polskich w Warszawie 1924-1939             
Księga pamiątkowa Inżynierów Cywilnych Polaków wychowanków Instytutu Inżynierów Cywilnych w Petersburgu 
Kultura 1955/03/89
Kurjer Poranny i Antrakt. 1879, nr 283  
Kurjer Warszawski. 1850, nr 229  
Kurjer Warszawski. 1855, nr 303    
Kurjer Warszawski: wydanie wieczorne 1919, nr 101
Kurjer Warszawski: wydanie wieczorne 1924, nr 63
Kurjer Warszawski 1927 nr 122 
Lista adresowa Filistrów i Członków Czynnych Korporacji Welecji : 1931 grudzień.  
Lud. 1939 nr 70 (27.09.1939) 
Lud. 1967 nr 18 (3.05.1967) 
Lud. 1979 nr 05  (6.02.1979) 
Monitor Warszawski 1827, nr 169 + dod.  
Monitor Warszawski 1827, nr 178
Monitor Warszawski 1828, nr 6 + dod. (10.01) 
Monitor Warszawski 1828, nr 69 (12.04)  POLONA CRISPA   
Monitor Warszawski 1828, nr 73 (18.04) + dodatek  
Monitor Warszawski 1828, nr 122 (30.06)   
Monitor Warszawski 1828, nr 154 
Monitor Warszawski 1828, nr 209 
NA POWIŚLU • Kwartalnik TPW Oddział Powiśle nr 21 XII/2011
Nasz Przegląd: organ niezależny 1929 nr 293 (26.10.1929) 
Nasze Bielany. 12/2019      
Nowa Reforma R. 21, nr 4 (5 stycznia 1902)  
Ochotnik nr 37 04/2008
Przegląd Techniczny 1936 nr 1
Polska Zbrojna 1924 nr 315 
Przeglad Mierniczy 1936 nr 4   
Przegląd Wieczorny nr 225, Warszawa 30 września 1929 r.  
Radomszczański Słownik Biograficzny  
Rocznik Komunikacyjny 1933/1934     
Rocznik Urzędowy Królestwa Polskiego na Rok 1863   
Rozkaz do Zarządu Cywilnego Królestwa Polskiego 1855, Nr 42 (30 października)  
Spis Właścicieli Kont Czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności: według stanu z dnia 30 września 1934 r.    
Spis właścicieli kont czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności 1936  
Urzędowa Książka Telefoniczna dla Generalnego Gubernatorstwa 1942 
Warszawska Gazeta Policyjna 1855, nr 319
Warszawska Gazeta Policyjna. 1861, nr 52         
Wiadomości Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych i Zawodowych 1930 nr 20
Wielkopolska szkoła podchorążych piechoty (szkic historyczny), Bydgoszcz 1924  r. 
Z Teki Karykatur Jotesa (Jerzego Szwajcera). Wojsko w karykaturze. Seria E 


Kalendarzyki polityczne:

Kalendarzyk Polityczny Piiarski Na Rok Przestępny 1816 
Kalendarzyk Polityczny Piiarski Na Rok 1817
Kalendarzyk Polityczny Piiarski Na Rok 1818 
Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1819
Kalendarzyk Polityczny Piiarski Polski i Ruski na Rok Przestępny 1820. + wkładka
Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1820
Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1821
Kalendarzyk Polityczny Piarski Polski i Ruski na Rok 1821. + wkładka 
Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1822
Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1823
Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1824
Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1825
Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1826
Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1827
Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1828
Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1829
Kalendarz na rok 1830
Obraz polityczny i statystyczny Królestwa Polskiego iaki był w roku 1830 przed dniem 29 listopada
Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1830
Rocznik Polityczny Polski, 1830 
Kalendarzyk polityczny na rok 1834
Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1834
Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1835
Kalendarzyk Polityczny na Rok 1836 lub POLONA
Kalendarzyk polityczny na rok 1837
Kalendarzyk polityczny na rok 1838


Rocznik Sądowy na Rok 1865
Rocznik Sądowy na Rok 1866
Rocznik Sądowy na Rok 1867
Rocznik Sądowy na Rok 1868
Rocznik Sądowy na Rok 1869 
Przewodnik Warszawski Informacyjno-Adressowy na Rok 1869 [...]    
Rocznik Sądowy na Rok 1870
Rocznik Sądowy na Rok 1871
Rocznik Sądowy na Rok 1872
Rocznik Sądowy na Rok 1873
Rocznik Sądowy na Rok 1874
Rocznik Sądowy na Rok 1875


Przegląd Budowlany; organ Stowarzyszenia Zawodowego Przemysłowców Budowlanych R. P.:
Zeszyt 7/1935, Zeszyt 9/1935, Zeszyt 10/1935, Zeszyt 11/1935,
Zeszyt 2/1936, Zeszyt 5/1936, Zeszyt 7/1936, Zeszyt 9/1936, Zeszyt 11/1936,
Zeszyt 1/1937, Zeszyt 7/1937, Zeszyt 8/1937, Zeszyt 9/1937,
Biuletyn Przetargowy nr 56/1937, nr 47/1938, nr 50/1938, nr 54/1938, nr 9/1939,  34/1939,
Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny w Rosji w latach I wojny światowej

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja