Przywrócić z odchłani zapomnienia
Pamięci architekta Adama Henrycha i jego rodziny

Helena z Czapskich

Magdalena Helena z Czapskich Henrychowa, córka Ignacego Grzegorza i Elżbiety z Milerów 1 v. Michalkiewiczowej


Dalszy ciąg dobrowolnych ofiar.
[...]
207 W. Helena z Czapskich Henrych ofiarowała obrączkę złotą i sygnet z 9 dyamencikami.
208 W. Józefa i Maryanna Iłowieckie, oraz W. Tekla Urbanowska z wichertowa, zabrane ofiary na dobro oyczyzny i dla Strzelców pieszych Kaliskich od 34 osób iak niżej wyszczególniono nadesłały [...]
Dziennik Urzędowy Woiewództwa Kaliskiego 1831 nr 5 (1.02.1831), str. 154

N. CESARZ i KRÓL udzielić raczył następujące pensye emerytalne 1) Józefowi Kalasantemu Szaniawskiemu, członkowi rady stanu 25.000 zł; 2)Rozalii z Bogusławskich Osińskiej, wdowie po Lud. Osińskim, referendarzu stanu 6500 zł.; 3) Wincentemu Kozubskiemu, byłemu podsędkowi 373 zł.; 4) Magdalenie Helenie z Czapskich Henrych , wdowie po sędziu prezydującym w sądzie policyi poprąwczej wydziału kaliskiego, oraz synowi jej Ludwikowi Stanisławowi, dla matki 1800 zł., dla syna 600 zł.; 5) Sylweremu Strzeleckiemu, sędziemu sądu najwyższej istancyi, 10,000 zł.; 6) Fran. Rudnickiemu , b. dozorcy cyrkułowemu miasta Warszawy, 100 zł.; 7) Jakóbowi Podlich, byłemu kommissarzowi cyrkułowemu m. Warszawy 1300 zł.; 8 ) Konstantemu Trzasce , byłemu burmistrzowi miasta Miedzny, 270 zł.; 9) Franciszkowi Włoszczewskiemu , byłemu burmistrzowi miasta Zwolenia, 600 zł; 10) Franciszkowi Schultz radcy kollegialnemu, naczelnikowi wydziału paszportowego kancellaryi namiestnika królewskiego, 6666 zł. 20 gr. ; 11) Wincentemu Dobrzyńskiemu, podpułkownikowi w korpusie inżenierów kommunikacyj lądowych i wodnych, 55oo zł.; 12) Ignacemu Kochańskiemu, dróżnikowi , 363 zł. 20 gr.; 13) Józefowi Ostaszewskiemu , byłemu posłańcowi pieszemu przy biurze kommissarza obwodu przasnyskiego, 135 zł.
Gazeta Codzienna 1839 nr 2615 (1.10.1839), str. 1

Dalszy ciąg listy osób które winny zgłosić się do kancelarji rady administracyjnej po odebranie rezolucji na podane memoriały.
Holsztejn Abraham, Horowitz Aron, Hanfblum Matys Majer, Horbaczewski Maciej, Hirszberg Juljan, Hofman Ludwik, Hartglas Dawid Haskiel, Hryniewicz Antoni, Heintz Paweł, Hu()ncinger Ludwik, Handmil Estera, Horowitz B. M., Haze Dawid Aron Szmerkowicz, Hast Josko, Heise Jan, Herszkowicz Lewek, Hertel Benjamin, Hoffman Józef, Haus Ruchla Joskowa, Hoppenfeld Josek, Hertzenberg Icek Herszkowicz, Hochglaube Abraham, Hajs Petla, Henrych Helena, Haller Estera, Hoppenstand Szmul, Hempel b. kapitan, Hain Karol Szyper, Heldenbold Andreas, Hermanowa Anna Marja, Hilczyńska Zofia, Hajdzińska Ewa, Hass Joanna, Hein Joanna, Heinrichen Joanna, Helber Andrzej, Hanfblum Cywia, Hersonowa Mendla, Hutmacher Mordkowa, Herszberg Lewko, Holewiński Leopold, Heldt Frederyk, Herman Jan, Holtz Mordko Bałaban Judkiewicz, Hildebrandt Sura, Hildebrandt Karol, Hornowski Leon, Hofman Bonifacy, Hornstein Szlama, Hryniewicz, Hensel Dorota, Hirszfeld Teodor, Handstein Lejbuś, Herzenberg Hersz Aron, Hann Antoni, Hermell Wilchelm, Hunh Jan i Karolina małżon., Hofman Tytus, Hame Ernest Ferdynand, Hesse Georgia, Hertzenberg Hersz Abram, Horo Marcin, Hermann Szmul, Holeberger Abram, Herbst, Hass Piotr, Herszberg Lewek Dawidowicz, Hesse Georginja, Harmann Julianna, Hejne Piotr, Haller Herszkowicz, Hingel Frederyk, Herszkorn Mendel, Hajdenwurtzel Gedala Zajwel, Hejne Franciszka, Hojer Augusta, Hentschel Klementyna, Hankiewicz Aleksandra, Jurkowski Józef, Ichnatowski Kazimierz, Joskowa Ryfka, Janikowska Wiktoria, Jaworska Anna, Indych Mordko Chaimowicz, Italierer Izrael Lejbiusiowicz, Jeschke Michał, Jonas Baltazar, Jankielowicz Nochyn, Jęczewski Józef, Jaźwiński Marcin, Jeziorański Franciszek, Izraelowicz Szmul Lejzor. (D. c. n.)
Warszawska Gazeta Policyjna 1847, nr340 (6 grudnia) str. 2

Dnia 31 Marca po 2 ch dniach spokojnego snu, już się nie obudziła Helena z Czapskich Henrychowa, wdowa po Podsędku Sądu Popraw. w Kaliszu Pełniąca całem sercem obowiązki Ś tej Religji, żyła wzorowo — cnotliwie, przyjacielska, uczynna możebnie, dobra radą nabytą w ciągu lat życia 96, nagradzona pomocą i posługą dzieci, niesiona tak do kościoła, jako też i na daleki cmentarz przez kolleżeństwo syna Urzędnika przy Sądzie Pokoju w Warcie, wszystkim  i wszędzie Osobom, którzyście byli dla Niej dobrymi składamy dzięki i prosimy o pacierz za duszę jej - Syn, Córka z wnukami i prawnukami H. W.
Kurjer Warszawski 1876 nr 113 str. 3
 

 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja