Przywrócić z odchłani zapomnienia
Pamięci architekta Adama Henrycha i jego rodziny

Adam Andrzej HenrychHENRYCH ADAM. Inżynier architekt. *30.11.1869 r. w Warcie, pow. sieradzki. ✝3.11.1944 r. w Grodzisku Mazowieckim. Syn Ludwika i Felicji z Tymienieckich. Ożeniony 15.10.1895 z Wandą Karską.
Ukończył:
-  gimnazjum w Kaliszu,
- wyż. szk. rzem. w Łodzi (1888), 6 klas, matura 1888,
- Instytut Inżynierów Cywilnych w Petersburgu [Институт гражданских инженеров] (IIC) (1894) z dyplomem I stopnia i medalem srebrnym za architekturę;

W latach 1889-1894 Petersburg:
- brał udział w działalności Kasy Polskiej, biblioteki i czytelni,
- należał do koła artystycznego przy Rzymskokatolickim Towarzystwie Dobroczynności;

W latach 1894-1919 Eupatoria (Krym):
- architekt miejski 5.07.1894-11.10.1919,
- radny miejski (16 lat),
- organizator i prezes Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny (1915-1918),
- organizator i prezes Domu Polskiego,
- prezes Polskiego Towarzystwa Dobroczynnego [Евпаторийское польское благотворительное общество],
- prezes komitetu budowy kościoła katolickiego,
- bezpłatnie sporządził plany i prowadził budowę kościoła w Eupatorii,
- fundator i organizator Biblioteki polskiej,
- prezes Eupatoryjskiego Komitetu Towarzystwa Opieki nad głuchoniemymi pod zarządem Cesarzowej Marii Teodorowej,
- członek zarządu Cesarskiego Towarzystwa Filantropijnego,
- honorowy członek Eupatoryjskiego Ruskiego Towarzystwa Dobroczynności i wielu innych Towarzystw Dobroczynności,
- przewodniczył grupie emigrantów w przejeździe do Polski,
- wykonał ok. 2.000 budowli i świątyń różnych wyznań w Rosji. Otrzymał 7 nagród konkursowych (Sąd Okręgowy - I nagr., sanatorium - I nagr.);

W latach 1919-1925 Wojsko
- 10.12.1919-31.05.1925 Szefostwo Inż. i Sap. D.O.K. nr I Warszawa. Od 1925 płk w st.sp.;
- Zastępca kierownika rejonu Warszawa I w D.O.K. I
- 1921-1922 ukończył 5-cio miesięczny kurs dla oficerów saperów w Wielkopolskiej Szkole Podchorążych Piechoty w Bydgoszczy
- 1.06.1925-30.09.1926 inżynier kontraktowy w W.P. ;

W latach 1919-1944 Warszawa:
- Prezes Towarzystwa pomocy polakom pozost. na Krymie w Warszawie;
- 1929 członek Komisji Rewizyjnej Koła Inżynierów Cywilnych w Warszawie;
- 1929, 30, 31 okręgowy inspektor budowlany w Starostwie grodzkim Warszawa-Północ;

Adresy w Warszawie:
Złota 39 m. 39
Kopernika 12 m. 16

Koledzy ze studiów:
- Borkowski-Dunin Edward ur. 1870
- Kleczkowski Alfred ur. 1870
- Kognowicki Paweł ur. 1871
- Salmonowicz Modest (1870-1923)
- inż. Włodzimierz Kajetan Szawernowski (1.02.1872 - 3.09.1944) (kol. rocznikowy);
- inż. Stefan Lemene (29.08.1864-?);
- inż. Wiktor Janiszewski;

Krewni i powinowaci:
Walerian (Walery) Wojciech Wysocki (1835-1907) – artysta-śpiewak, pedagog
Leontyna Karska - śpiewaczka
Antonina Julska - rzeźbiarka, malarka
Marceli Jan Julski - kompozytor
Jan Woyniewicz, inż., Lindley'a 14a - dyrektor Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy w r. 1945, prac. handlu zagranicznego

Sąsiedzi:
Zygmunt Majewski z żoną, Kopernika 12, Warszawa,
Lilla Maria Orlowska (Orłowska?), Kopernika 12,
Tadeusz Chrapowicki, płk prof. dr med., Kopernika 12, Warszawa,
Podemska Julia, Kopernika 12, Warszawa,
Podemski Marcin, Kopernika 12, Warszawa,

Znajomi:
Apolinary Kremer
K. Brzeziński
W. Kosiura
Czechowicz
Helena Kuszniczowa - wiceprezes PTPOW w Eupatorii
Antoni Czerwiński - sekretarz PTPOW w Eupatorii
Helena Kuczalska - zastępca sekretarza PTPOW w Eupatorii
Andrzej Pogorzelski (+1928) – lekarz, ojciec chrzestny Janiny Henrych
Emilia Pogorzelska z d. Niżyńska (+1.01.1936)
Zofia «Zula» Pogorzelska (+10.02.1936)
mecenas Aleksander Lednicki
Jan Jasiński, notariusz, prezes PTPOW w Symferopolu oraz wice-prezes Tow. Dobr. w Eupatorii,
ks. dr. Stanisław Gruchalski, profesor Seminarium Duchownego we Włocławku,
Janina Wrzoskowa = Janina Rotwandowa z d. Nehring h. wł.
Sylwia Rzeczycka
Maria Kasman
Abramowicz-Wolska - Maria? - Instytut Rusycystyki UW, Maryla?
Евпатория. Египетский дом Генриха (А.Л. Генрих. 150 лет со дня рождения. Вып 1)150. rocznica urodzin Adama Henrycha w Eupatorii 29–30 XI 2019
- konferencja
- plener
- wystawa
- Cerkiew św. Eliasza w Eupatorii - odsłonięcie tablicy pamiątkowej  
Евпатория. Театр. А.Л. (Генрих 150 лет со дня рожд. Вып.2, ч.1. “Евпатория. Ускользающая красота”)Евпатория. Театр. А.Л. (Генрих 150 лет со дня рожд. Вып.2, ч.2. “Евпатория. Ускользающая красота”)Wykład "Miasto Ogród Młociny. Rzecz o niespełnionym marzeniu" w ramach cyklu "Bielany bez tajemnic". Wykład poprowadził Mateusz Napieralski – badacz dziejów Młocin, autor książki „Dawna Wólka Węglowa: wspomnienia mieszkańców”.Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja