Przywrócić z odchłani zapomnienia
Pamięci architekta Adama Henrycha i jego rodziny

Książki


 

 


Tytuł:  Szkoła kaliska : Szkoła Wyższa Realna - Gimnazyum 1850-1900
Autor: Idzikowski Ambroży
Wydawnictwo: Druk. A. Czerwińskiego
Rok wydania: Kalisz 1900

                                       


Tytuł: Wielkopolska szkoła podchorążych piechoty (szkic historyczny)
Autor: red. Jan Załuska
Wydawnictwo: ZG IW Biblioteka Polska
Rok wydania: Bydgoszcz 1924Tytuł: Księga pamiątkowa Inżynierów Cywilnych Polaków wychowanków Instytutu Inżynierów Cywilnych w Petersburgu
Wydawnictwo: nakł. Koło Inżynierów Cywilnych przy Stow. Techn. Pol.
Rok wydania: Warszawa 1937
 


Tytuł: Czy wiesz kto to jest?
Autor: red. Stanisław Łoza
Wydawnictwo: Główna Księgarnia Wojskowa
Rok wydania: 1938


Tytuł: Tułaczy los. Uchodźcy polscy w imperium rosyjskim w latach pierwszej wojny światowej
Autor: Mariusz Korzeniowski, Marek Mądzik, Dariusz Tarasiuk
Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
Rok wydania: Lublin 2007


Tytuł: Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny w Rosji w latach I wojny światowej
Autor: Marek Mądzik
Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
Rok wydania: Lublin 2011


Tytuł: Prochem jesteśmy i cieniem. Wspomnienia pośmiertne i nekrologi "Kaliszanina". Gazety miasta Kalisza i okolic 1871-1892
Autor: Maria Kubacka-Gorwecka, Monika Sobczak-Waliś
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu
Rok wydania: Kalisz 2015


Tytuł: Muzyczny Kalisz 1870 -1914
Autor: Mirosław Przędzik
Redakcja: Monika Sobczak-Waliś
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka
Rok wydania: 2018

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja